Elektronický systém pro podávání žádostí o grant

Vítejte na stránkách elektronického systému pro podávání žádostí o grant v programu Mládež v akci. Tyto stránky vytvořila Česká národní agentura Mládež pro elektronickou registraci všech žádostí o grant podávaných v tomto programu v ČR.

Žádosti o grant, kromě akce 2 (Evropská dobrovolná služba), se podávají přes e-formulář (více na www.mladezvakci.cz) a přes elektronický systém granty.youth.cz. Vyplnění e-formuláře je nutnou podmínkou pro zařazení Vašeho projektu do grantového řízení, kterou od roku 2012 stanovila Evropská komise. Pro práci s projekty, jejich hodnocení a pro hladký průběh výběrové komise Vás prosíme zároveň o registraci Vašeho projektu na těchto stránkách. Své projekty byste zde měli uložit v pdf verzi, resp. v té podobě, v jaké se vám vygenerují při vyplnění e-formuláře.

Vložením Vašeho projektu na tyto stránky získáte také možnost vkládat přílohy k projektu (partnerská potvrzení nebo program aktivit) a máte celkový přehled o všech Vámi podaných projektech. Registrace nevyžaduje žádné specifické počítačové dovednosti a neměla by vám zabrat více než 10 minut. Pokud byste přesto narazili na potíže, které by vám znemožnily Vaši žádost zaregistrovat, obraťte se prosím na nás na e-mailovou adresu info (at) mla­dezvakci.cz nebo na telefon 221 850 900 (každý pracovní den mezi 9:00 a 16:00).

POVINNOST ŽADATALŮ O GRANT PODAT VYTIŠTĚNÝ ORIGINÁL ŽADOSTI SE VŠEMI ZÁVAZNÝMI PŘÍLOHAMI NEJPODĚJI V DEN UZÁVĚRKY (ROZHODUJE POŠTOVNÍ RAZÍTKO) VŠAK NADÁLE PLATÍ!

Pro projekty podávané na národní úrovni jsou na roky 2012 a 2013 sta­noveny tři uzávěrky pro podání žádostí o grant: 1. února, 1. května a 1. října.

Dále upozorňujeme žadatele, aby si ve vlastním zájmu při nastalých změnách a před každou další registrací žádosti v tomto elektronickém systému vždy důsledně aktualizovali svoje kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy, na kterou jim budou automaticky odesílána důležitá upozornění).